Χρήστος Ζαρκάδας & Συνεργάτες

Zarkadas Real Estate

Νομική Προστασία

Τo γραφείο μας σας προσφέρει πλήρη νομική κάλυψη και προστασία από έμπειρους και έμπιστους νομικούς και συμβολαιογράφους, με πολυετή πείρα στο χώρο των ακινήτων.

Το νομικό μας τμήμα, αποτελούμενο από ειδικευμένους δικηγόρους στις αγοραπωλησίες ακινήτων μπορεί να αναλάβει όλες τις λεπτομέρειες και τις διαδικασίες της αγοραπωλησίας ή μίσθωσης του ακινήτου σας.

Πραγματοποιούμε τον έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας του ακινήτου που σας ενδιαφέρει, σας παρέχουμε οποιαδήποτε ενημέρωση και νομική υποστήριξη για τη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών και για κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την περαίωση της διαδικασίας της αγοραπωλησίας ή μίσθωσης του ακινήτου σας.

Αναλαμβάνουμε και την έκδοση αδειών παραμονής σε πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι έχουν στην κυριότητα τους ακίνητο στην Ελλάδα αξίας τουλάχιστον 800.000 €.

Συνεπώς, το γραφείο μας βρίσκεται κοντά σας από την υπόδειξη των ακινήτων μέχρι και την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας καθώς και την ανάληψη ολόκληρης της διαδικασίας χορήγησης της άδεια παραμονής του αγοραστή.

Εξασφαλίζοντας έτσι τη νομιμότητα της συναλλαγής, για αγορά , πώληση ή μίσθωση.

Οι συνεργάτες μας βρίσκονται κοντά σας και μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής , έτοιμοι να σας παράσχουν οποιαδήποτε νομική υποστήριξη, για τη λήψη δανείου ,για τυχόν περαιτέρω μεταβίβαση του ακινήτου (γονική παροχή, δωρεά, πώληση κλπ).

Επίσης, αναλαμβάνουμε τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας με την εγγύηση της καλύτερης δυνατής αξιοποίησής της .

Παρέχουμε ακόμα υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων στην ενοικίαση – πώληση και αγορά ακινήτου. Διασφαλίζουμε έτσι από όλες τις πλευρές μια καλή συνεργασία μεταξύ των ενοικιαστών – αγοραστών, ερευνώντας διεξοδικά το προφίλ τους.

Είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε νομική συμβουλή ή ενέργεια χρειαστείτε.

Υπεύθυνη Νομικού Τμήματος :

Ζαρκάδα Χρ. Ευσταθία

ΚΙΝ: 698-6743049

Καλέστε μας!
(+30) 210 7298781-3